Kultūros ir socialinės plėtros centras

„KAS MES BŪTUME VIENAS BE KITO"

SKAITYTI DAUGIAU

Kultūros ir socialinės plėtros centras  (pirmininkė Matriona Tuskenienė) 2023 m. įgyvendino 6 projektus už 23287,00 Eur
1. Pagal Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros programą finansuota projekto paraiška „Alaušas -2023“. Projekto suma - 1300,00 Eur
Pagal Kultūros tarybos prioritetą - „Kūrybinės patirtys“ finansuota projekto paraiška „Alaušas -2023“. Projekto suma - 2650,00 Eur. Už gautas lėšas suorganizuotas XXV tapytojų ir skulptorių pleneras „Alaušas 2023“.
2. Pagal Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą vykdytas gamtosauginės veiklos projektas „Tausokime ir puoselėkime Sudeikių kraštą“, skirta 500,00 Eur. Išleista 400 vnt brošiūrų „XXV tapytojų ir skulptorių pleneras „Alaušas-2023", kurios buvo išplatintos seniūnijos gyventojams ir svečiams.
3. Iš Utenos rajono savivaldybės sveikatos apsaugos programos projektui „Gyvenkime sveikai“ skirta 560,00 Eur. Suorganizuota žurnalistės Lidijos Laurinčiukienės paskaita „Ar apsimoka verkti, gal pradėkime veikti”.
Suorganizuota išvyka į Tiltiškių vandens malūną – muziejų, skirta Pasaulinei psichikos sveikatos dienai. Aplankyta senoviškų radijo aparatų kolekcija, dalyvauta edukacijoje „Sportas – maistas - sveikata”, kurios metu buvo degustuojama to krašto patiekalai, papasakojama apie sveikatai nepalankią mitybą, žalingus įpročius, kurie yra pagrindiniai veiksniai nekokybiškam gyvenimui.
4. Pagal savivaldybės Kaimo rėmimo programos priemonę „Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas“ įgyvendintas projektas „Veiklos užtikrinimo siekiai“, suma - 1127,00 Eur
Buvo apmokėtos sąskaitos už patalpų išlaikymą – mokesčiai už elektrą ir šiukšles, pastatų ir turto draudimo įmokos, taip pat apmokėta SEB banko administravimo mokestis už 2023 m. sausio-lapkričio mėn. ir finansininko paslaugos.
5. Drauge su kitomis Sudeikių seniūnijos nevyriausybinėmis organizacijomis – asociacijomis „Juozapavos bendruomenė”, „Sirutėnų krašto bendruomenė“ bei bendrija „Tėviškės pastogė“ vykdytas Sudeikių bendruomenės projektas „Bendruomeniškumas stiprina". Įgyvendinant projektą buvo suorganizuota 2 dienų edukacinė pažintinė išvyka į Dzūkijos kraštą.
6. Įgyvendintas Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklų, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių finansavimo 2023 metams projektas „Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimas Sudeikių seniūnijoje”, gauta 13150,00 Eur. Buvo teikiama pagalba 13 senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Bendruomeninę pagalbą teikė trys darbuotojos.
7. Pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-861 „Dėl 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“, priemonę „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas”, gauta 4000,00 Eur. Įsigyta kompiuteriai, monitorius, daugiafunkcinis įrenginys, kavos aparatas, projektorius su pastatomu ekranu.

Asociacija Kultūros ir socialinės plėtros centras, įgyvendino projektą „Gyvenkime sveikai”, finansuojamą iš savivaldybės sveikatos apsaugos programos, pagal priemonę „Specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos įgyvendinimas”.
Vykdytos veiklos:
1. Paskaita „Ar apsimoka verkti, gal pradėkime veikti”. Sudeikiškiams labai patinka lektorės, švietimo ir verslo konsultantės, nepriklausomos žurnalistės Lidijos Laurinčiukienės paskaitos. Paskaitos – netradicinės, šmaikščios, jose gausu praktinių patarimų bei jos praktikuojamų metodų, naudingų sveikai gyvensenai, pavyzdžių iš jos gyvenimo. Paskaitoje „Verkti ar veikti“ lektorė akcentavo, kad reikia gyventi ir džiaugtis gyvenimu ne tik jaunystėje, bet visais amžiaus tarpsniais, ir džiaugtis kiekviena diena. „Pakeitę vieną raidę žodyje verkti, gauname veikti. Tad nustokim verkti, pradėkime veikti“, – susitikimo metu kalbėjo lektorė, pasakojo, kaip pergudrauti stresą ir įgyti emocinį imunitetą, kaip susikalbėti ir bendrauti tiek šeimoje, tiek bendruomenėje.

plenero dalyviai 2023Asociacija Kultūros ir socialinės plėtros centras nuo 2023-03-01 iki 2023-10-01 vykdė projektą „XXV-sis tapytojų pleneras „Alaušas 2023““. Jame dalyvavo 9 dailininkai - Živilė Bardzilauskaitė – Bergins, Jurgita Buterlevičienė, Lena Chvičija, Angelė Dikmonienė, Maksim Dranitcin, Vilija Kisieliūtė, Lina Morkūnaitė, Antanas Obcarskas, Gintaras Rūkas ir skulptorius Valentinas Šimonėlis. 2023 metų birželio 21 d. Sudeikių seniūnijos galerijoje vyko plenero metu sukurtų dailininkų darbų parodos atidarymo renginys. Plenero metu sukurti darbai buvo pristatomi ir vietos bendruomenėms, Utenos krašto svečiams, žiniasklaidos atstovams. Suorganizuotos dvi mobilios plenero dalyvių darbų parodos - 2023 m. rugsėjo mėn. 13-22 d. Sirutėnuose ir 2023 m. rugsėjo 18-30 d. Saldutiškyje, kuriose buvo eksponuojami plenero metu sukurti darbai. Projektas ugdo bendruomenės supratimą apie tapybą, suteikia informacijos apie šiuolaikinę lietuvių dailę, sudaro sąlygas bendruomenės nariams susitikti ir betarpiškai bendrauti su tapybos kūrėjais, susipažinti su jų darbais.
Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba, Utenos rajono savivaldybės administracija.
LTK Logotipas1aukstaitijos metai 2023
SaldutiskyjeKultūros ir socialinės plėtros centras vykdo projektą „Tapytojų pleneras „Alaušas – 2023”“.
2023 m. rugsėjo 18 - 30 d. Utenos kultūros centro Saldutiškio skyriaus salėje vyko XXV tapytojų ir skulptorių plenero „Alaušas 2023" dalyvių darbų paroda, kurioje - tapytojų Živilės Bardziliauskaitės-Bergins (Kauno r.), Jurgitos Buterlevičienės (Vilnius), Lenos Chvičijos (Vilnius), Angelės Dikmonienės (Sudeikiai), Maksim Dranitcin (Vilnius), Vilijos Kisieliūtės (Vilnius), Linos Morkūnaitės (Kaunas), Antano Obcarsko (Kaunas), Gintaro Rūko (Alanta) plenero metu nutapyti paveikslai
 
Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Utenos rajono savivaldybė administracija.
2023 m. rugsėjo 13 - 22 d. Sirutėnų bendruomenės salėje eksponuojama XXV-ojo tapytojų ir skulptorių plenero „Alaušas 2023" dalyvių darbų paroda.
Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Utenos rajono savivaldybės administracija.
2023 paroda