Kultūros ir socialinės plėtros centras

„KAS MES BŪTUME VIENAS BE KITO"

SKAITYTI DAUGIAU

Kultūros ir socialinės plėtros centras  (pirmininkė Matriona Tuskenienė) 2023 m. įgyvendino 6 projektus už 23287,00 Eur
1. Pagal Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros programą finansuota projekto paraiška „Alaušas -2023“. Projekto suma - 1300,00 Eur
Pagal Kultūros tarybos prioritetą - „Kūrybinės patirtys“ finansuota projekto paraiška „Alaušas -2023“. Projekto suma - 2650,00 Eur. Už gautas lėšas suorganizuotas XXV tapytojų ir skulptorių pleneras „Alaušas 2023“.
2. Pagal Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą vykdytas gamtosauginės veiklos projektas „Tausokime ir puoselėkime Sudeikių kraštą“, skirta 500,00 Eur. Išleista 400 vnt brošiūrų „XXV tapytojų ir skulptorių pleneras „Alaušas-2023", kurios buvo išplatintos seniūnijos gyventojams ir svečiams.
3. Iš Utenos rajono savivaldybės sveikatos apsaugos programos projektui „Gyvenkime sveikai“ skirta 560,00 Eur. Suorganizuota žurnalistės Lidijos Laurinčiukienės paskaita „Ar apsimoka verkti, gal pradėkime veikti”.
Suorganizuota išvyka į Tiltiškių vandens malūną – muziejų, skirta Pasaulinei psichikos sveikatos dienai. Aplankyta senoviškų radijo aparatų kolekcija, dalyvauta edukacijoje „Sportas – maistas - sveikata”, kurios metu buvo degustuojama to krašto patiekalai, papasakojama apie sveikatai nepalankią mitybą, žalingus įpročius, kurie yra pagrindiniai veiksniai nekokybiškam gyvenimui.
4. Pagal savivaldybės Kaimo rėmimo programos priemonę „Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas“ įgyvendintas projektas „Veiklos užtikrinimo siekiai“, suma - 1127,00 Eur
Buvo apmokėtos sąskaitos už patalpų išlaikymą – mokesčiai už elektrą ir šiukšles, pastatų ir turto draudimo įmokos, taip pat apmokėta SEB banko administravimo mokestis už 2023 m. sausio-lapkričio mėn. ir finansininko paslaugos.
5. Drauge su kitomis Sudeikių seniūnijos nevyriausybinėmis organizacijomis – asociacijomis „Juozapavos bendruomenė”, „Sirutėnų krašto bendruomenė“ bei bendrija „Tėviškės pastogė“ vykdytas Sudeikių bendruomenės projektas „Bendruomeniškumas stiprina". Įgyvendinant projektą buvo suorganizuota 2 dienų edukacinė pažintinė išvyka į Dzūkijos kraštą.
6. Įgyvendintas Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklų, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių finansavimo 2023 metams projektas „Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimas Sudeikių seniūnijoje”, gauta 13150,00 Eur. Buvo teikiama pagalba 13 senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Bendruomeninę pagalbą teikė trys darbuotojos.
7. Pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-861 „Dėl 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“, priemonę „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas”, gauta 4000,00 Eur. Įsigyta kompiuteriai, monitorius, daugiafunkcinis įrenginys, kavos aparatas, projektorius su pastatomu ekranu.

Joomla templates by a4joomla