Projektas ,,Sudeikiai - ateities kartoms"

Kultūros ir socialinės plėtros centras įgyvendina projektą ,,Sudeikiai - ateities kartoms" pagal vietos plėtros strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir ekonomikos įvairinimas" II prioriteto „Saugios gyventi kaimo aplinkos kūrimas, gyventojų užimtumo didinimas ir bendruomeniškumo skatinimas" 2.2 priemonę „Kaimo jaunimo padėties gerinimas". Vietos projekto vykdymo sutarties (toliau - Sutartis) 2012 m. sausio 25 d. Nr. LEADER-11-UTENA-01-010.

Projekto pagrindinis tikslas - išugdyti stiprią ir aktyvią Sudeikių bendruomenės jaunąją kartą, kuri rūpintųsi savo bendruomenės telkimu, išorės ryšiais, informacijos sklaida, literatūrinio bei kultūrinio paveldo išsaugojimu.

Kultūros ir socialinės plėtros centras, profesorius Algirdas Vyžintas ir kiti įžymūs šio krašto žmonės, vietos gyventojai, renka istorinę medžiagą, kuri taps išsamios knygos apie Sudeikių kraštą pagrindu. Knyga apie Sudeikių kraštą bus puiki mokomoji - ugdomoji priemonė pagrindinės mokyklos ir gimnazijose besimokantiems krašto moksleiviams.

Projekto vykdymas stiprins bendradarbiavimą tarp Sudeikių krašto jaunosios kartos ir pagyvenusių žmonių: knygos rengimo ir išleidimo darbai sutelks skirtingų kartų ir įvairaus išsilavinimo žmones bendram tikslui, ugdys pilietiškumą, patriotizmą, pagarbą gyvenamajai vietovei, jos žmonėms, sudarys sąlygas dvasiniam tobulėjimui.
2002 m. kovo 18 d. Sudeikių miestelio herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino dekretu Nr.1700. Sudeikių miestelio herbo sidabriniame lauke viena virš kitos trys raudonos žuvys (seliavos) su sidabrinėmis akimis. Todėl yra prasminga pratęsti vietinės simbolikos propagavimą vietos gyventojų ir svetur gyvenančių sudeikiečių tarpe, pagaminant ženkliuką su Sudeikių herbu. Ženkliukas su vietos herbu ugdys atsakomybę prieš tėviškėnus, įpareigos ir telks vietos bendruomenę. Ženkliuko projekto kūrime dalyvauja ir Sudeikių pagrindinės mokyklos mokiniai.
Joomla templates by a4joomla