2013 06 Knyga apie Sudeikius2013 m. birželio 21 d. Utenoje vykusios konferencijos metu rajono nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos atstovams buvo pristatytas leidinys „Sudeikiai – ateities kartoms“. Ir konferencija, ir knyga yra Kultūros ir socialinės plėtros centro pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės parengtos vietos plėtros strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ II prioriteto „Saugios gyventi kaimo aplinkos kūrimas, gyventojų užimtumo didinimas ir bendruomeniškumo skatinimas“ 2.2 priemonę „Kaimo jaunimo padėties gerinimas“ įvykdyto projekto „Sudeikiai – ateities kartoms“ dalis.

2013 06 21 SudeikiaiKonferencijos programa
13.30 -14. val. Dalyvių registracija 
14.- 14.15 val. Įžanginis žodis. Knygos sumanytojas seniūnas Virgilijus Gaižauskas 
14.15 - 14.45 val. Sudeikiečių etninės kultūros bruožai. Pranešėjas knygos sudarytojas ir parengėjas prof. dr. Algirdas Vyžintas 
14.45 - 15 val. Pokarinis Kirklių kaimas. Pranešėjas dr. Romas Pakalnis 
15. -15.15 val. Utenos krašto šviesuoliai. Pranešėja dr. Aldona Vasiliauskienė 
15.15 -15.30 val. Paalaušių partizanai. Pranešėjas Balys Juodzevičius 
15.30 - 15.45 val. Sudeikių krašto gamtinės – geologinės sąlygos. Pranešėjas akad.prof. habil. dr. Algimantas Grigelis 
15.45 -16.00 val. Alaušas. Pranešėja dr. Elena Žukaitė 
Svečių pasisakymai.
Konferencijos užbaigimas.

Kultūros ir socialinės plėtros centras įgyvendina projektą „Sudeikiai - ateities kartoms" pagal vietos plėtros strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir ekonomikos įvairinimas" II prioriteto „Saugios gyventi kaimo aplinkos kūrimas, gyventojų užimtumo didinimas ir bendruomeniškumo skatinimas" 2.2 priemonę „Kaimo jaunimo padėties gerinimas". Vietos projekto vykdymo sutarties (toliau - Sutartis) 2012 m. sausio 25 d. Nr. LEADER-11-UTENA-01-010.
Projekto pagrindinis tikslas - išugdyti stiprią ir aktyvią Sudeikių bendruomenės jaunąją kartą, kuri rūpintųsi savo bendruomenės telkimu, išorės ryšiais, informacijos sklaida, literatūrinio bei kultūrinio paveldo išsaugojimu.

Joomla templates by a4joomla